Crossway heeft een film gemaakt over het maken van een Bijbel

Zij filmden dit proces bij Royal Jongbloed

https://www.crossway.org/bibles/